ترجمه و توضیح سوره النمل ۵۵ – ۳۱

أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَأْتُونِی مُسْلِمِینَ ﴿٣١﴾ که بر من برتری مجویید و مطیعانه به سوی من آیید (۳۱) وجود مبارک سلیمان (ع) در آغاز امر فرمود: شما باید تابع حکومت ما باشید، سپس وقتی تابع حکومت ما شدید از نظر عقیده و اعتقاد به مسایل دینی، بعد از اقامه­ ی براهین شما می­پذیرید و مؤمن […]