ترجمه و توضیح سوره الذاریات ۳۰ – ۱

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی که‎ رحمت عامّش شامل همه ورحمت خاصّش‎ازآن مؤمنین است. وَالذَّارِ‌يَاتِ ذَرْ‌وًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرً‌ا ﴿٢﴾ فَالْجَارِ‌يَاتِ يُسْرً‌ا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرً‌ا ﴿٤﴾ سوگند به  بادهایی که ابر و خاک را  می ­پراکنند (۱) و قسم  به  ابرهای گرانبار (۲)  و قسم به کشتی­ ها که به آسانی روانند (۳) و …

ترجمه و توضیح سوره الذاریات ۳۰ – ۱ ادامه »