ترجمه و توضیح سوره الفلق

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندى كه رحمت عامّش شامل همه و رحمت خاصّش از آن مؤمنين است. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ بگو پناه مي برم به پروردگار سپيده دم. (١) فلق: در اصل به معنی شکافتن چيزی و جدا کردن بعضی از بعض ديگر است. و از آنجا که به هنگام دميدن […]

ترجمه و توضیح سوره الفلق بیشتر بخوانید »

ترجمه و توضیح سوره الناس

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی که رحمت عامّش شامل همه و رحمت خاصّش از آن مؤمنين است. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ بگو پناه مي ­برم به پروردگار مردم. (١) به فرمانروای مردم (٢) به معبود مردم. (٣) قابل توجه اين كه در اينجا روى سه وصف

ترجمه و توضیح سوره الناس بیشتر بخوانید »